SJLibrary.org - Reserve a Computer/Room
Những Câu Hỏi Thường Gặp

English | Español | 中文 | Tiếng Việt

CÁC CHỦ ĐỀ HỖ TRỢ KHÁC:  

Làm Một Đặt Giữ | Máy Vi Tính và In | Sự An Toàn

Làm Một Đặt Giữ

Q - Làm sao để tôi đặt giữ một máy vi tính?
A -
Vui lòng viếng trang mạng Reserve A Computer hoặc gọi chúng tôi tại (408) 808-2000 Thứ Hai đến Thứ Bảy 11:00 AM - 6:00 PM.

Q - Tôi có thể đặt giữ một máy vi tính trước bao nhiêu lâu?
A -
Quý vị có thể đặt giữ trước đến bốn ngày làm việc.

Q - Khi nào đặt giữ máy vi tính có sẵn và tôi được sử dụng máy bao nhiêu lâu?
A -
At King Library, there is a two hour base for use of computers with possible extensions. At branch libraries, there is a two hour limit for use of computers. Các máy vi tính có sẵn khi thư viện mở cửa.

Q - Nếu tôi đến trễ hoặc lỡ hẹn đặt giữ máy vi tính của tôi thì sao?
A -
Đặt giữ của quý vị sẽ tự động hủy 10 phút khi không được sử dụng. Quý vị có thể viếng chúng tôi trên mạng để làm một đặt giữ mới hoặc đến dùng máy vi tính nào có sẵn.

Q - Tôi có thể làm một đặt giữ cho cùng ngày không?
A -
Chúng tôi không bảo đảm những đặt giữ máy vi tính cùng ngày. Để xem tình trạng có sẵn, vui lòng viếng chúng tôi trên mạng tại Reserve A Computer hoặc gọi (408) 808-2000 Thứ Hai đến Thứ Bảy 11:00 AM - 6:00 PM. Quý vị có thể đến dùng máy vi tính nào có sẵn.

Q - Tôi có cần một thẻ thư viện SJPL để đặt giữ không?
A -
Có, quý vị sẽ phải cần thẻ thư viện của quý vị để làm một đặt giữ Reserve a Computer. Nếu quý vị không có thẻ, vui lòng ghi danh cho một thẻ thư viện trên mạng.

Q - Mã PIN của tôi là gì?
A -
Mã PIN của quý vị có thể thường được tạo như bốn số cuối của số điện thoại quý vị cung cấp khi ghi danh cho một thẻ thư viện. Nếu quý vị không thể nhớ mã PIN của mình là gì, vui lòng gọi chúng tôi tại (408) 808-2000.

Q - Tôi đánh vào số Thẻ Thư Viện và mã PIN của tôi, nhưng nhận một tin nhắn, "Sorry, you have entered an invalid card number or pin number" (Xin lỗi, quý vị điền vào một số thẻ và mã PIN không hợp lệ)?
A -
Một việc đánh máy nhầm có thể là lý do chính đáng; vui lòng thử lại. Nếu tin nhắn lập lại thì có thể thẻ của quý vị đã hết hạn. Để tìm hiểu việc này vui lòng gọi chúng tôi tại (408) 808-2000 Thứ Hai đến Thứ Bảy 11:00 AM - 6:00 PM.

Q - Nếu tôi có tiền phạt trên Thẻ Thư Viện của tôi, tôi vẫn có thể sử dụng một máy vi tính công cộng?
A -
Nếu quý vị có tiền phạt hệ thống Reserve a Computer sẽ không cho phép quý vị làm một đặt giữ, vui lòng gọi chúng tôi tại (408) 808-2000 Thứ Hai đến Thứ Bảy 11:00 AM - 6:00 PM.

Máy Vi Tính và In

Q - Máy in có sẵn để dùng không trong các đặt giữ máy vi tính?
A -
Có.

Q - Tôi có thể in khi giờ sử dụng đã chấm dứt không?
A -
Vâng, quý vị không cần làm hẹn để lấy những trang in.

Q - Tôi có thể lưu giữ hồ sơ hoặc văn bản trong đĩa cứng của thư viện không?
A -
Không. Quý vị cần phải đem theo một đĩa USB hoặc email hồ sơ đến chính quý vị. Hãy bảo đảm việc dành đủ thời gian cho mình trong cuộc hẹn để lưu giữ hoặc email hồ sơ của quý vị. Máy vi tính sẽ khởi động lại sau cuộc hẹn của quý vị đã chấm dứt, xóa bỏ tất cả hồ sơ hoặc lịch sử lướt mạng.

Q - Nhân viên có mặt để trả lời thắc mắc không?
A -
Một nhân viên sẽ có mặt để giám sát và cung cấp hỗ trợ giới hạn về máy vi tính. Trợ giúp trên mạng và online chat (trò chuyện trực tiếp) sẽ có sẵn.

Q - Thư viện có theo dõi những gì tôi làm trên mạng vì tôi đăng nhập với Thẻ Thư Viện của tôi không?
A -
Không. Hồ sơ máy vi tính của những trang Internet quý vị viếng sẽ được xóa bỏ khi quý vị đăng xuất.

Q - Một Máy Vi Tính Gia Đình (Family workstation) là gì?
A -
Một Máy Vi Tính Gia Đình (Family workstation) là dành riêng cho 2 người có thể đặt giữ và có sẵncho khoảng thời gian như những máy khác.

Sự An Toàn

Q - Những đòi hỏi cần thiết cho tôi để sử dụng máy vi tính trong thư viện là gì?
A -
Người dùng thư viện phải tuân theo những hướng dẫn về an toàn và đặt giữ trước Reserve a Computer:

  • Đeo khẩu trang suốt thời gian (Tuổi 2+).
  • Thức ăn và uống không được đem vào thư viện.
  • Dùng ống nghe (headphones) để nghe âm thanh.
  • Một người cho mỗi máy vi tính.
  • Nước rửa tay diệt khuẩn có sẵn.

Q - Tôi có thể mượn những thư liệu khác trong khi tôi đang ở trong thư viện cho cuộc hẹn máy vi tính không?
A -
Vâng, thư viện nay đã mở cửa. Vui lòng xem giờ mở cửa hiện tại.

Q - Tôi có thể dùng nhà vệ sinh trong khi cuộc hẹn không?
A -
Có thể, nhà vệ sinh sẽ có sẵn trong cuộc hẹn máy vi tính của quý vị. Tuy nhiên, chỉ một người hoặc thành viên trong gia đình có thể dùng nhà vệ sinh cùng một lúc.

Q - Khi nào tất cả những dịch vụ bên trong thư viện và truy cập thư viện toàn diện được trở lại?
A -
Tất cả địa điểm thư viện nay đã mở cửa. Chúng tôi đang nỗ lực để phục hồi tất cả những dịch vụ và truy cập thư viện càng sớm càng tốt. Vui lòng viếng trang Mở Cửa Lại để xem thông tin cập nhật về giờ mở cửa và những dịch vụ có sẵn. Chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn của quý vị.


(Hoặc bấm CONTROL+P)