SJLibrary.org - Reserve a Computer/Room
Cách Đặt Giữ

English | Español | 中文 | Tiếng Việt

CÁC CHỦ ĐỀ HỖ TRỢ KHÁC:  

Để Đặt Giữ Một Máy Vi Tính:

  1. Bấm lên nút "Reserve Now" (Đặt Giữ Ngay)

  2. Một khung cửa sẽ mở ra; quý vị nên mở lớn nó lên.

  3. Điền vào số Thẻ Thư Viện (không khoảng cách giữa số) và mã PIN. Bấm lên "Sign-in" (Đăng Nhập)

  4. Chọn một thư viện từ trình đơn thả xuống và bấm "Next" (Kế Tiếp)

  5. Chọn một loại máy vi tính quý vị muốn dùng. Tùy chọn, có thể lựa một ngày và giờ trong tương lai. Rồi bấm lên "Schedule Now" (Đặt Giữ Ngay)

  6. Hệ thống sẽ thông tin cho quý vị yêu cầu đặt giữ có thành công hay không. In một hóa đơn của đặt giữ hoặc ghi chú số máy vi tính.

  7. Tiếp tục đặt giữ máy vi tính bằng cách bấm lên nút "Reserve Another" (Đặt Giữ Máy Khác) hoặc "Change Location" (Đổi Địa Điểm.) Quý vị có thể bấm lên liên kết "View or Cancel Bookings" (Xem hoặc Bãi Bỏ Đặt Giữ) bất cứ lúc nào để xem hoặc bãi bỏ những đặt giữ của quý vị. Khi hoàn tất, đóng hồ sơ cá nhân của quý vị bằng cách bấm lên "X" ở góc phải phía trên của màn hình.

  8. Khi quý vị đến hẹn dùng máy tính tại thư viện, hãy tìm máy vi tính đã được dành cho quý vị và đăng nhập với Thẻ Thư Viện và mã PIN của quý vị.

Lưu Ý: Những máy vi tính đã đặt giữ sẽ được giữ không vòng 10 phút tại Thư Viện King và 5 phút tại tất cả các chi nhánh, sau đó máy sẽ được làm có sẵn cho những khách hàng khác.


(Hoặc bấm CONTROL+P)