Reserve a Computer/Study Room

English | Español | 中文 | Tiếng Việt

Chào mừng! Hệ thống đặt giữ máy vi tính cao cấp nay có sẵn tại một vài địa điểm thư viện lựa chọn. Quý vị cần phải có Thẻ Thư Viện của quý vị để tiếp tục.

  • Cần làm một cuộc hẹn để sử dụng máy vi tính
  • Sử dụng máy nghe (headphones) để nghe âm thanh
  • Chỉ một người cho mỗi máy vi tính
  • Nước rửa tay diệt khuẩn có sẵn
  • Luôn đeo khẩu trang (tuổi 2+)
  • Không được đem thức ăn và uống vào thư viện

Click here to reserve
Đặt Giữ Máy Vi Tính

Quá trình đặt giữ sẽ bằng Anh Ngữ từ điểm này.

blank
Để được giúp đỡ, vui lòng liên lạc thư viện gần nhất của quý vị.
dạng di động (mobile)